Što više vremena i pažnje uložimo, to manje energije trebamo uložiti. Što manje vremena i pažnje ulažemo, to više energije moramo uložiti.

Sve tri količine su međusobno ovisne i što je jedna manja, to je više potrebno uložiti u drugu ili treću. Znanje i inteligencija kretanja imaju snažan utjecaj na omjer među njima. Za njihovo podizanje, naravno, potrebno je...

Continue ReadingŠto više vremena i pažnje uložimo, to manje energije trebamo uložiti. Što manje vremena i pažnje ulažemo, to više energije moramo uložiti.

Fokus

Čovjek bez svijesti bio bi poput robota: savršen u svom pokretu, ne čineći ni pokret previše ni premalo u bezuvjetnoj usmjerenosti ka cilju. Bio bi lišen emocija i osjećaja, pažljivo zaštićen od boli. Ali budući da...

Continue ReadingFokus