menu
OSNOVE AEQ | Kako ukloniti senzorno-motornu amneziju

Kako ukloniti senzorno-motornu amneziju i naviku opetovanog refleksnog uzorka?

 

AEQ metoda koristi sljedeće načine da osjetite, razumijete i naučite smanjit i otklonit SMA

• Razumijevanje razloga za trenutno stanje na aktivnim terapijama ili AEQ radionicama

• AEQ vježbe

• Aktivna terapija AEQ metode

 

Kombinacijom aktivne terapije AEQ metode´, AEQ vježbi, te poznavanjem mehanizama senzorno-motorne amnezije, triju tipičnih refleksnih odgovora tijela i funkcije senzorno motornog sistema mogu se na relativno brz i bezbolan način ukloniti mnogi problemi suvremenog čovjeka, a dobro zdravlje zadržati dugi niz godina.

tel. : 00386(0)74990871 
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook
Oxygen-Advantage-Instructor