menu
OSNOVE AEQ | Kako ukloniti senzorno-motornu amneziju

Kako ukloniti senzorno-motornu amneziju i naviku opetovanog refleksnog uzorka?

 

AEQ metoda® koristi sljedeče načine da osjetite, razumijete i naučite smanjit i odklonit SMA

• Razumjevanje razloga za trenutno stanje na aktivnim terapijama ili AEQ radionicama

• AEQ vježbe

• Aktivna terapija AEQ metode®

 

Kombinacijom aktivne terapije AEQ metode´, AEQ vježbi, te poznavanjem mehanizama senzorno-motorne amnezije, triju tipičnih refleksnih odgovora tijela i funkcije senzorno motornog sistema mogu se na relativno brz i bezbolan način ukloniti mnogi problemi suvremenog čovjeka, a dobro zdravlje zadržati dugi niz godina.

 

 

 

 

 

tel. : 00386(0)74990871 
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook