menu
AEQ METODA™ | Učestala pitanja | Integritet i svijest

Integritet i svijest

 

 

Čovjek bi bez svoje svijesti bio poput robota; dosljedan u svom kretanju bez giba više ili manje u bezuvjetnom putu ka cilju. Bio bi bez emocija i čuvstava, pažljivo zaštićen od bolova. Kako to, međutim, nije slučaj prirodno je da se toj svijesti posveti s punom pažnjom. Biti svjestan samoga sebe je urođena čovjekova potreba koja nam omogućuje izbor i odluke. Tako, slobodniji tijelom i duhom lakše usmjeravamo svoj život, dok nas zanemarivanje i oglušivanje čini zarobljenicima začaranog kruga poteškoća i bolesti.

 

Naš organizam je složen i promjenjiv sustav, što nas prisiljava učestalom njegovanju njegovog integriteta; da smo ga u potpunosti svjesni i pokušavamo napredovati na svim razinama našeg postojanja. Čovjekova svijest je ona koja omogućuje učinkovitost i kooperaciju svih dijelova našeg sistema. Svijest o samome sebi jest ono što omogućuje osjetiti nedostatke u djelovanju toga sistema, dok nas stalno učenje štiti od podlijeganja poteškoćama. Učenje kliničke somatike jest pristup koji nam omogućuje uočiti i učiniti, a time i neprocjenjivo iskustvo. Etimološko tumačenje riječi svijest ukazuje na izvor u znanstvenoj izreci „mislim, dakle znam“, izvedenoj iz drevne staroindijske znanosti. Staroslavenski je prvotno značila „vidio sam“, iz čega značenje riječi svijest možemo pojasniti kao nešto što postoji, nešto što smo vidjeli i stoga znamo da i postoji.

 

Svijest, međutim, ne možemo izjednačiti sa razumom. Razum možemo pojmiti kao računalo koje radi samo ukoliko je povezano s električnom strujom (svijest). Svijest i razum idu ruku pod ruku, no skrb samo za razum nije dovoljna, moramo vježbati i samosvijest. To će omogućiti miran i prodoran intelekt koji će osjetiti i naša okolina. Samosvijest odražava našu unutarnju energiju što, nadalje, odlučuje i o kvaliteti našeg života. To oslobađa i naša čuvstva.

 

Biološki sustavi su se razvili po načelima integracije i specijalizacije. Čovjek je sustav (organizam) sastavljen od gotovo trilijun visoko specijaliziranih stanica povezanih u cjelinu. Na sličan način nastaju i ostali prirodni i društveni sustavi, od ekosustava, obiteljskog pa sve do koncerna. Svaki sustav može razviti potpuno djelovanje i učinkovitost ukoliko je cjelovit (somatski). Biološki sustavi koji nisu cjeloviti, sveobuhvatni, brzo izumiru. Sustavi nastali utjecajem čovjeka mogu biti i nepotpuni i još uvijek postići željeni cilj, ali pri tome troše puno više energije, materije i resursa. Takvi sustavi ili vremenom evolviraju i postanu bolje integrirani ili propadaju.

 

Svaki motorički sustav opstaje zbog povezanih članova, od kojih svaki ima svoju specifičnu ulogu. Klinička somatika je posebice neobičan sustav jer se po svojoj prirodi tiče nas samih, kao potencijal za kretanje i naših vlastitih tjelesnih potreba. Omogućuje nam potpuno i lako gibanje temeljeno vlastitim pažljivim promatranjem: jedna misao, jedan pokret, jedna misao… Kada legnemo da bismo napravili AEQ pokret moramo biti svjesni zašto ga radimo. Cilj nam je svjesno napeti određene mišiće i polako ih opustiti. Tako bolje osjetimo sami sebe i uočavamo kako naš razum vodi mišić u potpuno opuštanje. To je cjelovitost, integritet. Po završetku AEQ vježbe mirujemo. Koliko smo veći, kako nam je tijelo potpunije i življe! Sada lakše rješavamo ostale brige i postajemo bolji čovjek.

 

Aleš Ernst, učitelj AEQ metode™ 5. stupnja 

tel. : 00386(0)74990871 
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook
Oxygen-Advantage-Instructor